top of page

Terrorisme Gevolg Bestrijding (op maat)
Inhoud van de cursus:
Rondom dit onderwerp valt veel te vertellen en te trainen. Denk aan werken in verschillende zones rond het incident, veiligheid, welke handelingen wel/ niet uitvoeren, triage enz. Deze cursus moet dan ook echt in overleg aangepast worden aan de doelgroep. Deze cursus is geschikt voor bv EHBO’ers, leden Rode Kruis maar ook hoger opgeleide professionals. De cursus wordt voor u aangepast door ambulance verpleegkundigen die zich in de praktijk bezig houden met dit onderwerp (scholing, richtlijn en protocollen ontwikkeling).

Kosten: Afhankelijk van de inhoud en duur van de cursus
Cursusduur: van 2-3 uur tot een dag
Groepsgrootte: In overleg te bepalen
Instructeur: Ambulance verpleegkundige met kennis van Terrorisme Gevolg Bestrijding
Instroomeisen: Geen

bottom of page