top of page

PBLS-instructeur opleiding

Deze opleiding kan gecombineerd worden met de BLS/AED instructeursopleiding. Deze wordt dan uitgebreid met 1 dagdeel tot 4 dagdelen. De kosten van dit extra dagdeel bedragen € 114,95 (incl. BTW).

Wilt u alleen de PBLS instructeurscursus volgen dan is dat ook mogelijk:
Inhoud van de cursus:

 

Dagdeel1:
PBLS cursus van de NRR. Dit wordt verzorgd door de docent-instructeur.
Deze cursus gaat u in de toekomst als instructeur geven.

Achtergrondinformatie over anatomie, fysiologie, defibrilleren en incidentie van reanimatie bij kinderen wordt besproken.

Dagdeel 2:
Er wordt kort ingegaan op didactische principes. Hoe geef je succesvol les.
Praktisch oefenen: hoe verzorg je een PBLS cursus?
De cursisten verzorgen klassikaal de presentatie opdrachten en krijgen hierop feedback. Tevens worden de techniek van aanleren van de PBLS vaardigheden geoefend.

Dagdeel 3:
Restant van de opdrachten en cursisten krijgen hierop feedback.
Indien de cursus met goed gevolg wordt afgesloten ontvangt de cursist het certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Dagdeel 4

Hier wordt uitgebreid ingegaan op het verzorgen van oefenscenario’s. Hoe organiseer je deze en hoe geef je gericht feedback.

Er wordt uitgegaan van een goede reanimatie vaardigheid van de cursist. Indien dit niet het geval is dient een korte bijscholing in reanimatie gevolgd worden. Deze training duurt 2 uur en kan door ons verzorgd worden.

Kosten: € 586,85.- per cursist (incl. 21% BTW). Voor een incompany training vraag vrijblijvend een prijsopgave.
Cursusduur: 4 dagdelen, in principe avonddelen (indien 'in company' in overleg). Totaal 12 contacturen.
Groepsgrootte: 6 cursisten
Instructeur: Door NRR gecertificeerde docent-instructeurs, geassisteerd door NRR gecertificeerde instructeurs.
Instroomeisen: Arts of verpleegkundige, of in het bezit van een certificaat van een opleiding in de gezondheidszorg, niveau 4 of 5;Studenten Geneeskunde die hun propedeuse hebben behaald;
1e of 2e graads lerarenopleiding of hiervoor studerend (tenminste 120 studiepunten behaald);
Diploma ambulancechauffeur van de Academie voor Ambulancezorg (of SOSA);
Geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp. Vanaf niveau kaderinstructeur Oranje Kruis.

bottom of page