top of page

BLS instructeur NRR gecertificeerd (incl. AED)
Inhoud van de cursus:

 

Dagdeel1:
BLS cursus van de NRR. Dit wordt verzorgd door de docent-instructeur.
Deze cursus gaat u in de toekomst als instructeur geven.
Achtergrondinformatie over anatomie, fysiologie, hartritmestoornissen, defibrilleren en incidentie van reanimatie wordt besproken.

Dagdeel 2:
Er wordt kort ingegaan op didactische principes. Hoe geef je succesvol les.
Praktisch oefenen: hoe verzorg je een BLS cursus?
De cursisten verzorgen klassikaal de presentatie opdrachten en krijgen hierop feedback. Tevens worden de techniek van aanleren van de BLS vaardigheden geoefend.

Dagdeel 3:
Restant van de opdrachten en cursisten krijgen hierop feedback.
Indien de cursus met goed gevolg wordt afgesloten ontvangt de cursist het certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad.
Er wordt uitgegaan van een goede reanimatie vaardigheid van de cursist. Indien dit niet het geval is dient een korte bijscholing in reanimatie gevolgd worden. Deze training duurt 2 uur en kan door ons verzorgd worden.

Kosten: € 471,90.- per cursist (incl. 21% BTW)
Cursusduur: 3 dagdelen, in principe avonddelen (indien 'in company' in overleg). Totaal 9 contacturen.
Groepsgrootte: 6 cursisten
Instructeur: Door NRR gecertificeerde docent-instructeurs, geassisteerd door NRR gecertificeerde instructeurs.

 

Instroomeisen:
Arts of verpleegkundige, of in het bezit van een certificaat van een opleiding in de gezondheidszorg, niveau 4 of 5;
Studenten Geneeskunde die hun propedeuse hebben behaald;
1e of 2e graads lerarenopleiding of hiervoor studerend (tenminste 120 studiepunten behaald);
Diploma ambulancechauffeur van de Academie voor Ambulancezorg (of SOSA);
Geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp. Vanaf niveau kaderinstructeur Oranje Kruis.

Aanmelden

Op 22 mei, 29 mei en 7 juni 2019 van 19.00-22.00 uur organiseren wij deze cursus in

in Hilversum.

U kunt zich via deze knop aanmelden.

bottom of page